Etterlever du personvernordningen?

” GDPR handler om trygghet for dine ansatte, kunder og samarbeidspartnere, å må derfor være en løpende prosess i virksomheten “

 

Få hjelp med GDPR!

Våre konsulenttjenester innen GDPR utføres for små og mellomstore virksomheter – konfidensielt og til faste priser. 

Det er viktig at man har et forhold til GDPR, internt og eksternt, og at man er klar over hvilken risiko virksomheten utsettes for ved å ignorere kravene som gjelder i forbindelse med personvernordningen.

Man skal derfor være klar over at brudd på regelverket, eller ikke ha kontroll på dokumentasjon,  kan gi store konsekvenser i form av sanksjoner og bøter fra Datatilsynet. Uten GDPR i virksomheten så bryter du altså loven. 

Ved at du har kontroll på informasjonen om dine ansatte, kunder, medlemmer og andre, så er du i stand til å innfri lovkravene rundt GDPR ordningen.
Dette
 gjør at du ivaretar gode rutiner og internkontroll, samt at du blir et trygt valg som leverandør for offentlige innkjøpere og andre i anbudskonkurranser.

Det er også viktig å
tenke på virksomhetens renommè og tillit om personopplysninger skulle komme på avveie. 

Om du ikke har gjennomført prosessen, eller at du føler at du ikke har god nok kompetanse til å få på plass  GDPR etter den nye personvernordningen , så kan vi  med våre verktøy, sjekklister, dokumenter og henvisninger til lovverket bistå for å få dette implementert og dokumentert i virksomheten, organisasjonen, foreningen, forbundet, borettslaget eller i idrettslaget. 

Vår metodikk for innføring av GDPR blir håndtert enkelt og forståelig, slik at virksomheten på en forsvarlig måte ivaretar lovens minstekrav rundt personvernordningen.

Personvernerklæring