” GDPR handler om trygghet for dine ansatte, kunder og samarbeidspartnere, å må derfor være en løpende prosess i virksomheten “

Få hjelp med GDPR!

Våre konsulenttjenester innen GDPR utføres for små og mellomstore virksomheter – konfidensielt og til faste priser. 

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en europeisk forordning som ble innført i Norge fom sommeren 2018.

Denne er ment for å beskytte og ivareta opplysninger som bedrifter, foreninger, idrettslag, borettslag, organisasjoner og andre samler inn av personopplysninger og data.

Det er viktig at man har et forhold til GDPR, internt og eksternt, og at man er klar over hvilken risiko virksomheten utsettes for ved å ignorere lovkravene som gjelder i forbindelse med personvernordningen. Det er Datatilsynet som agerer med sanksjoner og bøter overfor virksomhetene dersom loven om personvern ikke overholdes.

Man må også tenke på renommè og tillit hos dine ansatte, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere om personopplysninger kommer på avveie. 
Som virksomhet kan man kan ikke velge eller unnlate å ta personvernet på alvor. Uten GDPR i virksomheten så bryter du altså loven.

” Ved å ha lovpålagt kontroll på GDPR i virksomheten så framstår du seriøs og profesjonell, samtidig som du gir gode signaler til dine kunder, ansatte og øvrige samarbeidspartnere “. 

Veldig mange virksomheter har ennå ikke fått på plass GDPR, og etterlever derfor ikke lovverket. Om du ikke har gjennomført GDPR, eller at du føler at du ikke har god nok kompetanse til å få på plass  GDPR , så kan vi  med våre veiledere, sjekklister, dokumenter, internkontroll og lovhenvisninger bistå for å få dette implementert og dokumentert i virksomheten.

Vår metodikk for innføring av GDPR blir håndtert enkelt og forståelig, og vi leverer våre tjenester i henhold til Datatilsynets føringer for hvordan GDPR skal utføres i virksomheten. 

” Om Datatilsynet avlegger deg et besøk, må du kunne vise til at du har et løpende arbeid med GDPR “.

Våre tjenester:

  • Leveranse av GDPR til virksomheter med dokumenter, erklæringer, veiledere, internkontrollsystem mm.
  • Produksjon av databehandleravtaler , varslingsrutiner og andre dokumenter som omfatter GDPR.
  • Bistand knyttet til spørsmål og fortolkninger rundt loven om personvernordningen. (Kontaktledd mot Datatilsynet og juridisk personell). 
  • Fungere som eksternt personvernombud i virksomheten
  • Kvalitetssikre virksomhetens nåværende rutiner rundt GDPR-personvernordningen.
  • Leveranse av dokumentmaler og skjema for ledere, styret og rådgivere gjennom nettjenesten www.leder1.no 

Her får du svar på det du trenger å vite om GDPR  
Nye regler rundt loven om varsling i virksomheter
Hva gjør vi for å hjelpe virksomheten med GDPR?


Ønsker du en uformell prat med oss om GDPR, så kontakt oss på skjemaet under.

VED Å SENDE EN HENVENDELSE VIA KONTAKTSKJEMAET SÅ BEKREFTER DU AT DU HAR LEST VÅR PERSONVERNERKLÆRING. PERSONVERNERKLÆRINGEN FINNER DU NEDERST PÅ DENNE SIDEN.

Personvernerklæring